Met ‘liebgewonnen’ toon ik mijn heimwee naar het Zwarte Woud in Duitsland waar ik als kind van Nederlandse ouders ben opgegroeid. Voor mijn studie ben ik naar Nederland teruggekeerd. Ondanks mijn heimwee constateerde ik dat ik van mijn leven in Nederland steeds meer ging genieten.Mijn collectie laat zowel mijn heimwee als rouwproces zien, als ook het ‘liebgewonnene’ leven. 

(EN) In ‘liebgewonnen’ I express the homesickness towards my past domicile: the ‘Schwarzwald’ in Germany where I grew up being a child of Dutch parents. For my study I decided to return to the Netherlands. During this time I noticed that, despite my homesickness, I was enjoying my life in the Netherlands more and more.

 

Foto: Guus Schoth

Foto: Peter Stigter

 

Het tonen van rouw – in de rouw zijn, is geen teken van zwakte, maar een proces dat de mogelijkheid biedt het ‘liebgewonnene’ leven opnieuw en met meer kleur te leren waarderen. De rouw, de heimwee, vertaal ik door middel van strakke, geconstrueerde, klassieke en geometrische vormen in zware, zwarte stoffen. Het ‘liebgewonnene’, dierbare leven, laat ik zien met behulp van een uitbarsting in kleur, in moulages van soepel vallende stoffen.

​​​​​​​

(EN) My collection shows myhomesickness as well as theaccompanying grievingprocess. Furthermore it alsoexplains the beauty of my new‘liebgewonnen’ life. Theexpression of grieve – orbeing in a mourning processis no sign of weakness butforemost a phase that enablesa more in-depth appreciationof all the colorful facetsthat the new ‘liebgewonnen’life bears.In the collection grieve andhomesickness are embodied byclear, constructed,classical and geometrcalshapes in heavy black cloths.In contrast to that the‘liebgewonnen’, cherishedlife is shown in an explosionof color, in drapings ofsmooth falling cloths.